Bakte poteter

Bakt potet

Myggen sto og solgte bakte poteter utenfor skolen på 17. mai. I følge Reidar handlet Galåsen et par stykker, og dreit både i 17., 18. og 19. mai, muligens på grunn av rømmen.