Inspek var navnet Reidar brukte på læreren som tok inspektørrunden i friminuttene. Dette kunne for eksempel være Galåsen, som på runden sin fersket Reidar, Grøten, Myggen og Marius i å røyke på toalettet på skolen.

Referanser