Ola Pottit

Reidar synger om Ola Pottit i sangen Casino. Han henspeiler her til Ola Nordmann - altså den gjengse nordmannen i gata.