Ringerikes Blad

Reidar kommer til Hønefoss

 
Faksimile fra Ringerikes Blad, torsdag 15. desember 1988