Ungdomsmagasinet TOPP nummer 13/1988 hadde med en rød vinylplate med tittelen "Reidar hilser TOPP-leserne". I tillegg til hilsenen fra Reidar, var også sporet Pat, du er cool med.

Blader og plakater