Tyrollerhatt

Tyrolerhatt, hodeplagg som Fatter'n gikk med i feriene. Med fjær og merker, som han hadde gjemt fra speideren - pluss et par han hadde fått for sine mange opphold på Salgsinspektørenes Feriehjem. Resten av året gikk Fatter'n med tvillinghatten til Fleksnes.